Trasplantament de 190 arbres exemplars de 60-450cm de perímetre, realitzats amb cepelló de tela galvanitzada i tela metàl·lica negra. Els treballs van ser realitzats al camp de golf situat a la Finca Sotomozanaque a Madrid. Trasplantament arbres madrid.