Trasplantament de 4 arbres exemplars realitzats amb cepelló en tela metàl·lica al carrer Eros de Madrid. Poda tala i trasplantament d’arbres i arbustos realitzada a Madrid.