Trasplant arbre exemplar Figueres

02/01/2014|

Trasplant de 22 Platanus Hispánica exemplars de 80-100cm de perímetre. Realitzats amb cepelló de tela metàl·lica galvanitzada, a Figueres (Girona). Foren traslladats de l’antic mercat de Figueres a varis punts de la ciutat. Trasplant arbre exemplar.