Trasplantament de 5 Melia Azederach exemplars de 120-180cm de perímetre realitzats amb cepelló de malla galvanitzada i negra al poble de Palamós i per encàrreg de l’Ajuntament de Palamós (Girona). Trasplantament arbres adults.