Els nostres mètodes de trasplantament de plantes sempre tenen en compte els següents paràmetres:

coste-economico

Cost econòmic

En cada cas decidim el mètode de trasplantament en funció sobretot de la supervivència de la planta. No obstant, hem observat que la major part del sobrepreu d’un trasplantament es deu a les dimensions del cepelló. Estudiant prèviament les característiques del terreny es pot aconseguir reduir el cepelló sense que afecti en cap cas la supervivència de la planta. Així reduïm el cost de cada trasplantament i aconseguim que la planta reaccioni millor equilibrant la part foliar amb les arrels.

supervivencia-planta

Supervivència de la planta

Per a Transplantaments Sant Iscle el més important és la supervivència de la planta. El nostre currículum ens avala. Hem desarrelat amb èxit mes de 14.000 arbres. L’ èxit de supervivència dependrà en gran part del sistema emprat per fer el trasplantament i del seguiment posterior. Combinant correctament aquests 2 factors, podem obtenir uns resultats molt satisfactoris.

sostenibilidad

Sostenibilitat

Som de l’opinió que, abans de tallar un arbre cal plantejar-se sempre altres possibilitats. Lògicament, cal un estudi exhaustiu per confirmar la viabilitat del projecte. Fins i tot, i si no es disposa de l’espai adequat, oferim la possibilitat d’emmagatzemar l’arbre al viver de l’empresa.

funcion-estetica

Funció estètica

És molt important per a nosaltres la poda de trasplantament. A part de donar la forma definitiva a l’arbre, ajuda a mantenir l’equilibri entre el sistema radicular i la superfície foliar transpirable. Aquesta poda afavoreix la supervivència de l’arbre i, realitzada correctament, fa que es pugui reduir el diàmetre del cepelló i el cost del trasplantament. No obstant aquesta poda cal fer-la tenint en compte a part de la supervivència criteris estètics.

LA FORMACIÓ DEL CEPELLÓ: Mètodes per a realitzar el cepelló.

La combinació dels diferents mètodes fa que s’optimitzi el temps i el cost. Generalment ens trobem amb plantacions no homogènies, on degut a les condicions del terreny hem de fer servir la combinació de diferents mètodes.

Utilitzem aquesta màquina amb grans exemplars i en terrenys força profunds. No obstant cal una plantació força homogènia a perímetres i també amb pocs pendents. Cal tenir mitjans també per regar el terreny.
Màquina italiana per formar amb vibració cepellons de fins a 110 cm de diàmetre. És una màquina que s’utilitza bàsicament en plantacions uniformes. La nostra empresa utilitza molt aquest mètode fent cepellons per a professionals. Podem arribar a fer en un dia 500 cepellons de diàmetre 40, per exemple. Les condicions del camp o plantació són molt importants.
Moltes vegades amb condicions en llocs en els quals no es pot treballar per pendents massa pronunciades, en terrenys massa compactats, excès de sorres, o d’altres problemes cal un mètode manual. Amb unes motoserres especials podem tallar les arrels i formar el cepelló manualment.
Hem adaptat un sistema a una minigiratòria de 70 cm d’amplada per poder treballar als llocs més inaccesibles.
En terrenys amplis per ajudar a la formació del cepelló. No obstant, cal treballar a una distància prudencial per evitar castigar massa els capil·lars de la planta.
Existeixen altres mètodes per a la formació del cepelló. No obstant els més utilitzats són els descrits anteriorment, quan parlem de grans exemplars.

L’EMBOLCALL DEL CEPELLÓ

Considerem molt important el tipus de tela utilitzada en cada cas. Depèn de molts factors l’elecció d’un o altre tipus de tela: la composició del terreny, la grandària i pes dels cepellons, la profunditat a la qual trobem l’arrel pivotant, la quantitat de capil·lars, etc.

  • Tela metàl·lica negre amb jute
  • Cistell retràctil
  • Escaiolat amb tela galvanizada amb jute
  • Altres embolcalls

SUBJECCIÓ DE LA PLANTA

A l’hora d’extreure un exemplar i més quan parlem de grans arbres, és molt important el tipus de subjecció que utilitzem. En cada cas estudiarem la millor subjecció possible. Cal remarcar que la millor subjecció és aquella que permet extreure l’arbre sense provocar cap dany a l’escorça o al cepelló.

  • Tronc
  • Cepelló
  • Tronc i cepelló
  • Branques principals i cepelló
  • Altres mitjans
  • Forma de trencar l’arrel

FORMA DE TRENCAR L’ARREL PIVOTANT (en caso de tenir-ne)

Prèviament a realitzar el desarrelament hem d’estudiar les característiques generals de l’arrel de l’espècie a trasplantar.
Cal també un estudi bàsic del terreny.
Podem utilitzar diverses tècniques. En cada cas es valorarà la més adient. No obstant, caldrà tenir en compte la composició del terreny i la seva permeabilitat. Aquest fet ens marcarà la quantitat de capil·lars que poden tenir les arrels.