Trasplantament Sant Iscle ®

Hem patentat un nou sistema de trasplantament que ajusta al màxim la mida del cepelló a les necessitats de la planta, evitant així despeses innecessàries tant de manipulació com d’excavació també ens assegura que l´arbre sobrevisqui a la manipulació. Aquest sistema l’hem patentat després de realitzar amb èxit uns 14.000 trasplantaments per tot Europa.

Ens hem adonat que si a l’arrel es fa un bon cepelló i estimulem correctament la formació de nous capil·lars aquest sistema es segur quasi al 100%.

El principal objectiu doncs d’aquest sistema es optimitzar al màxim les mides del cepelló amb estudis molt senzills i fer un seguiment mentre duri la formació de nova arrel. Reduïm així molts sobrepreus innecessàris i la majoria de vegades la planta reacciona molt millor si se li estimula correctament la formació de nous capil·lars i de nova fulla.

El nostre objectiu no és només fer viure la planta. Creiem que l’èxit és també la qualitat de l’arbre uns anys després del trasplantament. Una copa vigorosa i un sistema radicular ben adaptat al nou medi.

Hem donat molta importància al tipus d’embolcall del cepelló. Quan una planta no té el nou cepelló ben lligat qualsevol contratemps pot fer que es vagin trencant els nous capil·lars que s’estan formant.

El mètode de Transplantament Sant Iscle® dóna la mateixa importància al trasplantament, que al seguiment que es fa a la planta.