Aqui pots visualitzar el nostre currículum de treballs en format PDF.

Presentación Trasplantaments.pdf